Non-standard employment and mobility
in the Dutch, German and British labour market

 

 Ronald Dekker

Proefschrift Universiteit van Tilburg

ISBN 978 5335 139 0 (376 pagina's)

English version

Links

Over de auteur

Exemplaar van dit proefschrift bestellen?

 


 

Ronald Dekker (1969) studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en startte daarna zijn promotieonderzoek bij de Universiteit van Tilburg. Inmiddels is hij onderzoeker bij ReflecT (UvT) en universitair docent economie bij de sectie Economie van innovatie (TU Delft).
CV

 

(Foto: Wiebe Kiestra)

Over het proefschrift

Mijn proefschrift gaat over flexibele arbeid (non-standard employment) en over hoe werknemers met flexibele banen vaste banen vinden, of niet.

Inhoudsopgave (PDF)
Samenvatting en conclusies (PDF)
Stellingen (PDF)

 
 
Maak € 50,00 (dit is incl. verzendkosten) over op rekening 78.48.50.267 tnv Ronald Dekker, Rotterdam ovv 'Proefschrift' en uw adres

  

 

 

 

© Ronald Dekker 2007/2008/2009